PARIS AIR

Pilotutbildning i Florida

Att flyga i Europa med certifikat från Paris Air i USA

 

Vi utbildar piloter enligt det amerikanska regelverket FAR Federal Aviation Regulations. Precis som det svenska regelverket så är det amerikanska baserat på certifikatsbestämmelserna i ICAO International Civil Aviation Organization Annex 1. Trots att likheterna är större än skillnaderna så krävs en viss kompletterande utbildning för att en pilot med amerikanskt certifikat ska få hämta ut ett svenskt certifikat, som utfärdas i enighet med den europeiska luftfartsmyndigheten EASA:s regelverk.

 

Alla flygskolor som utbildar till CPL i Sverige kan också tillhandahålla kompletteringskursen som krävs efter avslutad utbildning på Paris Air. Lista över godkända flygskolor i Sverige för helikopter och flygplan finns på Transportstyrelsens hemsida.

 

Det som krävs för att ansöka om ett svenskt EASA CPL(A) är:

  1. Klass 1 medicinskt intyg
  2. Intyg om avslutad EASA ATPL-teori (tidigast 36 månader tidigare)
  3. Kompletteringskurs med godkänt skolprov från en FTO Flight Training Organisation
  4. Godkänt engelskt språktest
  5. Godkänt flygprov

     

Konverteringspaket med godkänt-garanti

I samarbete med Global Aviation SA kan vi erbjuda ett konverteringspaket specialanpassat för de svenska elever som väljer pilotutbildning på Paris Air. Redan efter första fasen på Career Pilot-programmet (PPL-fasen) så startar en EASA ATPL-teorikurs på semidistans. Som elev läser du då ATPL-teorin som en webkurs samtidigt som du samlar flygtid som befälhavare i den andra utbildningfasen (Hours Building-fasen). När du slutfört webkursen tar lärarledda genomgångar vid i en vecka inför proven som kan skrivas på CAAI-kontoret i Orlando, mindre än två timmars bilkörning från skolan eller senare under konverteringsprocessen..

Den praktiska flygningen sker på Global Aviation SA:s flygskola i Grekland. Där genomförs 10 timmars flygträning i en-motorigt flygplan av samma typ som på Paris Air, 5 timmars flygträning i två-motorigt flygplan och 15 timmar FNPT II -simulator.

Eftersom du redan genomgått utbildningen på Paris Air med godkänt resultat så garanteras du klara av även konverteringskursen. Skulle utbildningen inte räcka för att bli godkänd av Transportstyrelsens kontrollant så erbjuds du extra flygträning helt utan kostnad!

Kontrollanten är på förhand godkänd av svenska Transportstyrelsen och kan därför utfärda ett svenskt EASA-certifikat .

Boende i anslutning till flygplatsen finns att tillgå till rabatterade priser. Kursen tar 1-2 veckor att genomföra.

Kurs

Pris

EASA ATPL-teori

€ 2 500

ICAO-EASA konvertering

€ 6 500